Borzygniew

Galeria w wieży >>>

Ruiny zamku późnorenesansowego wzniesionego na początku XVII w.  (data na budynku - 1613). Kilkukrotnie przebudowany w ciągu wieków XVIII i XIX, zniszczony w czasie II wojny światowej. Zachowany w znacznej części   kamienny zamek założono na planie prostokąta, a budynki przykryto dwuspadowymi dachami. Fasady zdobione sgraffitami, uwieńczone są trójkątnymi szczytami. Sień wejściowa przykryta jest kolebkowym sklepieniem z ładnym geometrycznym ornamentem stiukowym.

W pobliżu: Domanice (5 km), Panków (11 km), Piotrowice Świdnickie (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar