Bolków
dawn. BOLKOBURG, BOLKENHAIN

Galeria w wieży >>>
Na stromym wzgórzu górując nad miastem i doliną Nysy Szalonej, stoi piękny piastowski zamek. Zbudowany w XIII w.  na polecenie Bolesława II Rogatki (zw. później Łysym) i rozbudowany przez księcia Bolka I. W drugiej połowie XIV wieku przeszedł na własność królów czeskich, by około połowy XV w. dostać się w ręce rycerza - zbója Jana z Czernej, a potem kolejnych Czernych. W tym czasie przebudowywany w stylu renesansowym i nieco poszerzony. Podczas wojen w XVII w. dwukrotnie oblegany i zdobyty w 1646 r. Na początku XVIII w. zakupiony wraz z przyległymi dobrami przez cystersów z Krzeszowa, a po kasacie zakonu - we władaniu administratorów pruskich. Popadł w ruinę i na początku XX w. rozebrano część słabszych murów. Resztę zabezpieczono i w 1957 roku udostępniono do zwiedzania. Zachowało się  do naszych czasów wiele elementów pierwotnego gotyckiego zamku.  Taką jest na przykład jedyna w swej formie na naszych ziemiach wieża obronna o podstawie w kształcie kropli, a także mury obwodowe z renesansową attyką z XVI w., baszty oraz niektóre z pomieszczeń.
W zamku mieści się dzisiaj Oddział Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze.

W pobliżu: Kłaczyna (7 km), Płonina - Niesytno (6 km), Świny (2 km)

 Badacz 

 Biograf 

 Tropiciel Tajemnic 

 II 

 Wędrowiec 

 Powrót 

  © Xezaar