Zamek w Bardzie Śląskim
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

   Na północnym stoku Góry Kaplicznej (583 m n.p.m.), stromo opadającym ku Nysie Kłodzkiej, powstał w XIII wieku murowany zamek, wzniesiony prawdopodobnie przez księcia Bolka I. Zanim jednak do tego doszło, w Bardzie funkcje obronne spełniały dwa grody. Pierwszy zbudowany jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego dla ochrony przejścia przez góry od strony Czech, został zniszczony przez księcia Brzetysława w czasie najazdu w 1096 r. lecz niedługo potem odbudowany, stając się na przeciąg jeszcze jednego stulecia (do XIII wieku) siedzibą kasztelana. Pozostałości tej budowli znajdują się w obrębie miasta, pomiędzy Nysą i ulicami Główną i Młyńską.
   Drugi gród, tzw. pomocniczy, z XII - XIII w. powstał w zakolu Nysy. Pozostałości, znajdujące się na południe od ulicy Głównej, zostały usunięte podczas budowy tutejszej linii kolejowej.
   Tak więc książęcy zamek był trzecią z kolei warownią bardzką. Niestety właśnie o tej "najmłodszej" budowli nie wiemy nic z kronik i innych starych źródeł, a pozostałości murów odkryto dopiero w 1861 roku. Jednak późniejsze badania archeologiczne (z końca XIX w. oraz z XX w. od 1982) ujawniły garść najważniejszych szczegółów. Ustalono, że zamek powstał w XIV w., a zniszczono go już w następnym, prawdopodobnie podczas potyczek z husytami lub w wyniku konfliktu zbrojnego z Czechami (1467).
   W trakcie badań odkryto mnóstwo drobiazgów codziennego użytku (kłódki, ostrogi, narzędzia, klamry itp.), a także sporo srebrnych monet z początku XIV wieku (z czasów króla czeskiego Jana Luksemburskiego).

ARCHITEKTURA ZAMKU
Wymiary, Elementy architektoniczne, Zachowane detale
 (patrz również plan zamku)

   Warownię rozplanowano na nieregularnym czworoboku o wymiarach 36 x 29 m. Otoczona murem obronnym wysokim na 2 m, ze stojącą we wschodniej części cylindryczną wieżą o średnicy 10,1 m, zawierała niezbędne murowane zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Badania wykazały obecność czterech takich budowli w obrębie murów, w pn-zach narożu założenia.
   W odległości około 30 m znajdowało się przedzamcze z drewnianymi budynkami gospodarczymi oddzielone od głównego zamku suchą fosą. Do dzisiaj zachował się fragment filara dawnego mostu przerzuconego nad rowem.

W pobliżu: Kamieniec Ząbkowicki (7 km), Kłodzko (10 km), Ząbkowice Śląskie (13 km)

 Powrót 

  © Xezaar