NON SCRIBIT, CUIUS CARMINA NEMO LEGIT

Nie jest poetš ten, czyich wierszy nikt nie czyta

  RÓŻNE (wybór subiektywny i na pewno nie ostateczny)

    :.: OGÓLNE:
      ..: Miasta w dokumencie archiwalnym (pol.)           .: sprawdŸ :.
          ..: ORB: The Online Reference Book for Medieval Studies (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Internet Medieval Sourcebook (ang.)           .: sprawdŸ :.
      ..: The Labyrinth: Resources for Medieval Studies (ang.)           .: sprawdŸ :.
            ..: Knighthood, Chivalry & Tournaments Resource Library (ang.)        .: sprawdŸ :.
       ..: The Middle English Compendium (ang.)           .: sprawdŸ :.
         ..: The WWW Virtual Library History Index - Medieval Europe (ang.)           .: sprawdŸ :.

         :.: ARCHITEKTURA I HISTORIA MIAST:
              ..: Medieval English Towns (ang.)           .: sprawdŸ :.

    :.: CZCIONKI I GADŻETY:
            ..: Lord Kyl's Fonts (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Fontcraft's Scriptorium Fonts and Graphic Arts (ang.)           .: sprawdŸ :.

           :.: KRUCJATY:
             ..: Crusades (ang.)           .: sprawdŸ :.
                ..: Crusades - Internet Medieval Sourcebook (ang.)           .: sprawdŸ :.
                  ..: Medieval Crusades (ang.)           .: sprawdŸ :.
          ..: Crusades - ORB (ang.)           .: sprawdŸ :.

         :.: LITERATURA DAWNA:
             ..: Bibliotheca Augustana - wybór z tekstów dawnych (fr.)           .: sprawdŸ :.
                 ..: Chaucer's Canterbury Tales (ang.)           .: sprawdŸ :.

     :.: MUZYKA DAWNA:
         ..: The Internet Renaissance Band (ang.)           .: sprawdŸ :.
       ..: Early Music FAQ (ang.)           .: sprawdŸ :.
            ..: Lexicon musicum Latinum (niem.)           .: sprawdŸ :.
        ..: A Guide to Medieval and Renaissance Instruments (ang.)           .: sprawdŸ :.
           ..: Study Guide for Medieval Love Songs (ang.)           .: sprawdŸ :.
               ..: A Memento: The Medieval Recorder (ang.)           .: sprawdŸ :.
         ..: A little music - czyli muzyka lutniowa (ang.)           .: sprawdŸ :.
           ..: The Dowland Lute MS - tabulatury lutniowe Johna Dowlanda (ang.)      .: sprawdŸ :.
            ..: Women's Early Music (ang.)           .: sprawdŸ :.
          ..: Œredniowieczne pieœni w językach oryginalnych i w tłum. na angielski (ang.)  .: sprawdŸ :.
              ..: Słownik terminów muzycznych epoki trubadurów (ang.)           .: sprawdŸ :.

          :.: MUZYKA DAWNA - TRUBADURZY:
                ..: Troubadours - Pieœni trubadurów (ang.)           .: sprawdŸ :.
          ..: Bibliografia do poezji trubadurów (ang.)           .: sprawdŸ :.
            ..: Bibliografia do poezji trubadurów 2 (ang.)           .: sprawdŸ :.

    :.: NAUKA:
      ..: The Alchemy Web Site (ang.)           .: sprawdŸ :.
         ..: The Mythical Plants of Middle Ages - czyli botanika (ang.)           .: sprawdŸ :.
                 ..: Przyrzšdy "naukowe" (ang.)           .: sprawdŸ :.

      :.: UZBROJENIE - BITWY - WOJNA:
             ..: Œredniowieczne sposoby walki na morzu (pol.)           .: sprawdŸ :.
          ..: Broń biała (pol.)           .: sprawdŸ :.
               ..: Uzbrojenie na stronach bractwa Wolna Kompania (pol.)           .: sprawdŸ :.
        ..: The Arador Armour Library (ang.)           .: sprawdŸ :.
            ..: Medieval Armour by Merrie England (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Słownik obrazkowy uzbrojenia (ang.)           .: sprawdŸ :.
           ..: Images of Medieval Armor (ang.)           .: sprawdŸ :.
               ..: Medieval Arms and Armour (ang.)           .: sprawdŸ :.

   :.: ZAKONY:
      ..: Military Order of Alcantara (ang.)           .: sprawdŸ :.
          ..: The Military Order of Aviz (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Order of Aviz (ang.)           .: sprawdŸ :.
       ..: Military Order of Calatrava (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Order of St.Lazarus of Jerusalem (ang.)           .: sprawdŸ :.
      ..: Rycerski i Szpitalny Zakon Œwiętego Łazarza z Jerozolimy - zarys dziejów (pol.) .: sprawdŸ :.
          ..: Joannici - Rycerze białego krzyża (pol.)           .: sprawdŸ :.
       ..: Joannici stargardzcy (pol.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Hospitallers of St. John of Jerusalem (ang.)           .: sprawdŸ :.
          ..: The Johannites (ang.)           .: sprawdŸ :.
         ..: Krzyżacy - Album grunwaldzki (pol.)           .: sprawdŸ :.
       ..: Krzyżacy - Teutonic Order (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: Krzyżacy - The Teutonic Order Today (pol.)           .: sprawdŸ :.
            ..: Szlak templariuszy (pol.)           .: sprawdŸ :.
          ..: Templariusze (pol.)           .: sprawdŸ :.
       ..: A History and Mythos of the Knights Templar (ang.)           .: sprawdŸ :.
         ..: The Knights Templar (ang.)           .: sprawdŸ :.
        ..: The Knights Templar (ang.)           .: sprawdŸ :.
      ..: Templariusze w Portugalii - The Military Order of Christ (ang.)           .: sprawdŸ :.
               ..: Templar Research Institute.org (ang.)           .: sprawdŸ :.