«« do wejścia do Biblioteki 
 «« do spisu Muzyki dawnej 

 krok wstecz »» 

Muzyka dawna

Muzyka polska w formacie .mid 

od średniowiecza do początków baroku   


 autorzy: 
Nieznani

 ~ Bogurodzica
 ~ Breve regnum
 ~ Omnia beneficia
 ~ O nadroższy kwiatku
 ~ Zdrów bądź, królu anjelski
 ~ Chwała tobie, gospodzinie
 ~ Angelus ad Virginem missus
 ~ Bądź wiesioła, Panno Czysta

 XIII w.
 XIII w.
 XIV w.
 XV w.
 ok. 1424 r.
 ok. 1452 r.
 koniec XV w.
 koniec XV w.


 autor: 
Wincenty z Kielc (ok. 1200 - po 1261)      .: o twórcy :.
 nota: 
Dominikanin, około 1222 roku kapelan na dworze biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

 ~ Gaude Mater, Polonia

 


 autor: 
Mikołaj z Radomia - XV w.      .: o twórcy :.
 nota: 
Polski kompozytor, znany z motetu Hystoriographi aciem mentis (z tekstem biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka). Określa się go jako nawiązującego w swym stylu do tzw. szkoły burgundzkiej.

 ~ Missa I - Gloria
 ~ Missa I - Credo
 ~ Missa II - Gloria
 ~ Missa II - Credo
 ~ Missa III - Gloria
 ~ Missa III - Credo
 ~ Historiographi aciem mentis
 ~ Magnificat
 ~ Ballada
 ~ Alleluia

 


 autor: 
Władysław z Gielniowa (ok. 1440 - 1505)      .: o twórcy :.
 nota: 
Pierwotnie Jan z Gielniowa, bernardyn i kaznodzieja, ale także poeta i autor pieśni religijnych.

 ~ Żółtarz Jezusów

 


 autor: 
Jerzy Liban (1464 - po 1546)      .: o twórcy :.
 nota: 
Także znany jako Jerzy Liban z Legnicy. Kompozytor, ale także teoretyk muzyki i filolog. Wykładowca na Akademii Krakowskiej.

 ~ Ortus de Polonia

 


 autor: 
Jan z Lublina - XVI w.      .: o twórcy :.
 nota: 
Kompozytor i autor słynnej "Tabulatury organowej" (ok. 1540 r.).

 ~ Jezus Chrystus, Bóg Człowiek
 ~ Krzyżu wierny i wyborny

 


 autor: 
Mikołaj z Krakowa - XVI w.      .: o twórcy :.
 nota: 
Polski kompozytor i organista, który zasłynął z monogramu Nicolaus Cracoviensis.

 ~ Aliud Preambulum
 ~ Preambulum pro introductionis peduum applicare
 ~ Preambulum in d
 ~ Preambulum in f
 ~ Aleć nade mną Wenus - najstarszy znany polski madrygał


 autor: 
Valentin Bakfark (1506/7 - 1576)      .: o twórcy :.
 nota: 
Valentinus Bakfark był znakomitym węgierskim kompozytorem i lutnistą, który pełnił służbę na dworze króla Zygmunta II Augusta.

 ~ Fantasia I


 autor: 
Wacław z Szamotuł (ok. 1524 - ok. 1560)      .: o twórcy :.
 nota: 
Poeta i kompozytor, który w latach 1547-1555 pełnił służbę na dworze Zygmunta II Augusta, a od ok. 1557 roku u Mikołaja Radziwiłła Czarnego w Wilnie.

 ~ Ego sum pastor bonus
 ~ Kryste, dniu naszej światłości
 ~ Pieśń o narodzeniu Pańskim
 ~ Już się zmierzka
 ~ In te, Domine, speravi
 ~ Błogosławiony człowiek
 ~ Psalm 85 - Nakłoń, Panie, ku mnie ucho Twoje
 ~ Psalm 116 - Alleluja, Chwalcie Pana
 ~ Nunc scio vere


 autor: 
Mikołaj Gomółka (ok. 1535 - po 1591)      .: o twórcy :.
 nota: 
Polski kompozytor, znany przede wszystkim z Melodii na psałterz polski wydanych w 1580 roku.

 ~ Psalm 11 - Panu ja ufam, a wy mówicie: Między góry
 ~ Psalm 16 - O, który siedzisz na wysokim niebie
 ~ Psalm 20 - Wsiadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy
 ~ Psalm 22 - Boże, czemuś mię, czemuś mię, wieczny
 ~ Psalm 26 - Panie, uczyń sąd o mnie
 ~ Psalm 27 - Pan ogniem swojej światłości
 ~ Psalm 28 - Królu niebieski, zdrowie dusze mojej
 ~ Psalm 29 - Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu
 ~ Psalm 30 - Będę Cię wielbił, mój Panie
 ~ Psalm 41 - Szczęśliwy, który upadłych ratuje
 ~ Psalm 45 - Serce mi każe śpiewać panu swemu
 ~ Psalm 46 - Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy
 ~ Psalm 64 - Boże litościwy
 ~ Psalm 76 - Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie
 ~ Psalm 81 - Radujcie się Bogu najwyższemu
 ~ Psalm 97 - Pan nasz, Bóg nasz panuje
 ~ Psalm 103 - Błogosław, duszo moja, Panu swojemu
 ~ Psalm 117 - Wszelki naród, wszelkie plemię
 ~ Psalm 118 - Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną
 ~ Psalm 134 - Teraz, o wierni Pańscy służebnicy
 ~ Psalm 137 - Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody
 ~ Psalm 138 - Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnemi
 ~ Psalm 142 - Pana wołam, Pana proszę


 autor: 
Diomedes Cato (1570 - 1607)      .: o twórcy :.
 nota: 
Diomedes Cato był Wenecjaninem, ale jako lutnista pełnił swą służbę na dworze Zygmunta III Wazy.

 ~ Fantasia


 autor: 
Jakub Sowa - koniec XVI w.

 ~ Salve Regina
 ~ Kirie pascale


 autor: 
Marcin Leopolita (ok. 1540 - ok. 1589)      .: o twórcy :.
 nota: 
Zwany także Marcinem ze Lwowa. Kompozytor i nadworny muzyk Zygmunta II Augusta.

 ~ Cibavit eos
 ~ Missa paschalis:
       - Kyrie
       - Gloria
       - Credo
       - Sanctus
       - Agnus Dei


 autor: 
Cyprian Bazylik (1535 - 1591)      .: o twórcy :.
 nota: 
Kompozytor i muzyk na dworze księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego.

 ~ Mądrość Ojca Wszechmocnego
 ~ Z głębokości grzechów moich


 AUTORZY: 
Nieznani

 ~ O królach polskich -
 ~ Pienie o elekcji Krala polskiego Sigmunta wtórego Augusta pirwego -
 ~ Pieśń na śmierć Hieronima Łaskiego -
 ~ Pieśń o Śmierci Króla jego miłości starego Sigmunda pierwszego -
 ~ Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota -
 ~ Pieśń o posiędzeniu i o zniewoleniu żałosnym Ziemie Węgierskiej -
 ~ Napis nad grobem zacnej królowej Barbary Radziwiłłówny -
 ~ Pieśń nowo uczyniona na wesela Wielmożnego Pana a pana Jana Kostki -
 ~ Pieśń nowa, o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną -
 ~ Lament Jeronima Szafrańca, Starosty Chęcińskiego -
 ~ Pieśń o łotrowskiem stanie obłudnych mnichów i mniszek -
 ~ Pieśń z winszowaniem Królowi nowemu Polskiemu, Henrykowi -
 ~ Duma -
 ~ Diffusa est gratia -
 ~ Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego -

 po 1458 r.
 ok. 1530 r.
 po 1542 r.
 1548 r.
 ok. 1550 r.
 ok. 1550 r.
 ok. 1551 r.
 1555 r.
 1558 r.
 ok. 1558 r.
 1560 r.
 1574 r.
 1589 r.
 koniec XVI w.
 ok. 1606 r.


 autor: 
Jakub Polak (ok. 1540 - ok. 1605)      .: o twórcy :.
 nota: 
Znany też jako Jakub Reys, polski kompozytor i lutnista, który w 1574 r. pojechał wraz z dworem króla Henryka Walezego do Francji.

 ~ Praeludium


 autor: 
Mikołaj Zieleński (ok. 1550 - po 1616)      .: o twórcy :.
 nota: 
Wybitny przedstawiciel polskiego baroku. Od 1608 organista na dworze prymasa W.Baranowskiego w Łowiczu.

 ~ Magnificat - przykład techniki polichóralnej (3 chóry, 12 głosów)
 ~ In monte Olivetti
 ~ Viderunt omnes fines Terrae
 ~ Haec dies
 ~ Adoramus Te
 ~ O gloriosa Domina
 ~ Magna est gloria Eius
 ~ Domus mea
 ~ Deus Firmavit


 autor: 
Tomasz Szadek (ok. 1550 - ok. 1612)      .: o twórcy :.
 nota: 
Kompozytor, w latach 1572-1578 członek kapeli rorantystów na Wawelu.

 ~ Kyrie z Missa In melodiam moteti Pisneme


 autor: 
Wojciech Długoraj (ok. 1557 - ok. 1619)      .: o twórcy :.
 nota: 
Lutnista wirtuoz i kompozytor, od 1608 roku w Niemczech.

 ~ Fantasia
 ~ Finale
 ~ Villanella


 AUTORZY: 
Nieznani

 ~ Jeszcze słońce promięni swoich nie straciło -
 ~ Skarżęć cię, matusiu moja -
 ~ Serdeczna dziewczyno -
 ~ O przedziwna gładkości -
 ~ Dajci, Boże, dobrą noc -
 ~ Kędykolwiek teraz jesteś -
 ~ Polski Taniec -
 ~ Polski Taniec -
 ~ Polski Taniec -
 ~ Polski Taniec -
 ~ Polski Taniec -

 druga połowa XVII w.
 druga połowa XVII w.
 druga połowa XVII w.
 druga połowa XVII w.
 druga połowa XVII w.
 druga połowa XVII w.
 XVII w.
 XVII w.
 XVII w.
 XVII w.
 XVII w.


 autor: 
Marcin Mielczewski (? - 1651)      .: o twórcy :.
 nota: 
Kompozytor i muzyk w nadwornej kapeli króla Władysława IV, a potem na dworze bp Karola Ferdynanda Wazy.

 ~ Deus in nomine Tuo


 autor: 
Franciszek Lilius (ok. 1600 - 1657)      .: o twórcy :.
 nota: 
Polski kompozytor wł. pochodzenia, od 1630 pełnił funkcję kapelmistrza kapeli katedralnej w Krakowie.

 ~ Missa Brevissima:
       - Kyrie
       - Gloria
       - Credo
       - Sanctus
       - Agnus Dei


 autor: 
Bartłomiej Pękiel (? - 1670)      .: o twórcy :.
 nota: 
Kompozytor barokowy. Kapelmistrz kapeli królewskiej w Warszawie od 1653 roku.

 ~ Kyrie z Missa Concertata La Lombardesca
 ~ Canon
 ~ Fugue
 ~ Ave Maria
 ~ Magnum nomen Domini
 ~ Resonet in laudibus


 autor: 
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1667 - 1734)      .: o twórcy :.
 nota: 
Polski ksiądz komponujący muzykę religijną - motety, msze, koncerty, kantaty.

 ~ Jesu, Redemptor omnium
 ~ O sola magnarum urbium
 ~ Sepulto Domino
 ~ Tota pulchra es Maria
 ~ Ave Maria
 ~ Dignare me laudare te
 ~ Iudica me Deus
 ~ Laetate Jerusalem
 ~ Completorium:
       - Cum invocarem
       - In te, Domine, speravi
       - Qui habitat in adiutorio
       - Ecce nunc benedicite
       - Te lucis ante terminum
       - In manus tuas
       - Nunc dimitis


 Kompozycje pochodzą ze strony .: Completorium :.

 Katalog zbiorów Biblioteki 

 Góra 

 Powrót 

  © Xezaar