«« do wejścia do Biblioteki 
 «« spis tekstów rodzimych 

 krok wstecz »» 

 dla TYCH co wolą wszystko w czerni »» 

Teksty oryginalne

Lament świętokrzyski (Posłuchajcie bracia miła) 

 autor: 
prawdopodobnie mnich benedyktyński, Andrzej ze Słupi
 data: 
ok. 1470 r.
 nota: 
Wiersz znany jest także pod tytułem: "Żale Matki Boskiej pod Krzyżem" lub "Posłuchajcie bracia miła" (od pierwszego wersu wiersza).
Andrzej ze Słupi był mnichem klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Pieśń owa należała to zbioru tzw. pieśni łysogórskich odkrytych w Bibliotece Publicznej w Petersburgu.
Oryginał tekstu niestety zaginął, a dzisiaj znamy go jedynie z XIX-wiecznych przedruków.
38 wersów, 8 strof
 


Posłuchajcie, bracia miła,
Chcęć wam skorzyć, krwawa głowa;
Usłyszycie moj zamątek,
Jen mi się stał w Wielki Piątek.

Pożałuj mię, stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody:
Jednegociem Syna miała
I tegociem ożelała.

Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie,
Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego syna.

Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoją rany.
A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła.
Przemów k matce, bych się ucieszyła,
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła.

Synku, bych cię nisko miała,
Niecoć bych ci wspomagała.
Twoja główka krzywo wisa, tę-ć bych ja podparła,
Krew po tobie płynie, tę-ć bych ja utarła,
Picia wołasz, picia-ć bych ci dała,
Ale nie lza dosiąc twego świętego ciała.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wiesiele,
Cożeś mi go obiecował tak barzo wiele
A rzekący: panno, pełna jeś miłości!
A ja pełna smutku i żałości;
Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości.

Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory,
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory,
Jele ja, nieboga, ninie dziś zeźrzała
Nad swym, nad miłym Synem krasnym,
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie.

Nie mam ani będę mieć jincgo,
Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego.
wam skorzyć - uskarżyć się, pożalić się
zamątek - smutek, zmartwienie
jen - który
ożelała - postradała, odżałowała

żenie - kobiecie
wiesiele - wesele, radość

por. wypowiedź Archanioła Gabriela przy
zwiastowaniu narodzin Jezusa Chrystusa
sprochniało - omdlało, zwiotczało

żądne maciory - dobre matki
pozory - obrazy, widoki

PODSTAWY TEKSTU i PRZYPISÓW:
    - "Poeci polscy od Średniowiecza do Baroku" - PIW - W-wa 1977 - oprac. Kazimiera Żukowska
    - "Średniowieczna pieśń religijna polska" - Kraków 1923 - oprac. Aleksander Brückner
    - "Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 1543" - W-wa 1963 - oprac. S. Vrtel-Wierczyński

 OPRACOWANIA:
    (polecane przez Warownię.pl oznaczone "###")

   - "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski" ###

 Katalog zbiorów Biblioteki 

 Spis tekstów 

 Góra 

 Powrót 

  © Xezaar