«« do wejścia do Biblioteki 

 krok wstecz »» 


.Twórcy muzyki dawnej.
    ilość twórców w słowniku: 35  :.: POSŁUCHAJ ICH MUZYKI »»


:.: MUZYKA POLSKA
         WINCENTY Z KIELC - XIII wiek, dwór bpa krakowskiego Iwo Odrowąża o

                        MIKOŁAJ Z RADOMIA - XV wiek o

               WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA - XV/XVI wiek, bernardyn i kaznodzieja o

                     JERZY LIBAN - XV/XVI wiek, wykładowca Akademii Krakowskiej o

               JAN Z LUBLINA - XVI wiek o

         MIKOŁAJ Z KRAKOWA - XVI wiek o

      VALENTIN BAKFARK - XVI wiek, węgierski lutnista na dworze króla Zygmunta II Augusta o

            WACŁAW Z SZAMOTUŁ - XVI wiek, dwór króla Zygmunta II Augusta i Mikołaja Radziwiłła o

         MIKOŁAJ GOMÓŁKA - XVI wiek, dwór biskupa P. Myszkowskiego i kanclerza J. Zamoyskiego o

               DIOMEDES CATO - XVI wiek, Wenecjanin na dworze króla Zygmunta III Wazy o

                        MARCIN LEOPOLITA - XVI wiek, dwór króla Zygmunta II Augusta o

         CYPRIAN BAZYLIK - XVI wiek, dwór księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego o

               JAKUB POLAK - XVI/XVII wiek, lutnista na dworze Henryka Walezego o

            MIKOŁAJ ZIELEŃSKI - XVI/XVII wiek, organista na dworze prymasa W. Baranowskiego o

                  TOMASZ SZADEK - XVI/XVII wiek, członek kapeli rorantystów na Wawelu o

                        WOJCIECH DŁUGORAJ - XVI/XVII wiek, wybitny lutnista o

            MARCIN MIELCZEWSKI - XVII wiek, dwór króla Władysława IV i bpa Karola Ferdynanda Wazy o

               FRANCISZEK LILIUS - XVII wiek, kapelmistrz kapeli katedralnej w Krakowie o

      BARTŁOMIEJ PĘKIEL - XVII wiek, kapelmistrz kapeli królewskiej w Warszawie o

         GRZEGORZ GERWAZY GORCZYCKI - XVII/XVIII wiek o

:.: MUZYKA ZAGRANICZNA
      HILDEGARD VON BINGEN - XI wiek, Niemcy o

               BEATRITZ DA DIA - XII wiek, Francja o

         WALTHER VON DER VOGELWEIDE - XII/XIII wiek, minnesinger z Niemiec o

                  NEIDHART VON REUENTHAL - XII/XIII wiek, minnesinger z Niemiec o

                        GAUCELM FAIDIT - XII/XIII wiek, trubadur z Francji o

         ADAM DE LA HALLE - XIII wiek, Francja o

               ALFONSO X MĄDRY (zw. EL SABIO) - XIII wiek, Kastylia (Hiszpania) o

            GUILLAUME DE MACHAUT - XIV wiek, Francja o

                     GUILLAUME DUFAY - XV wiek, Flamandia o

         PIERRE ATTAIGNANT - XV/XVI wiek, Francja o

                  LUDWIK SENFL - XV/XVI wiek, Szwajcaria o

            WILLIAM BYRD - XVI/XVII wiek, Anglia o

                        THOMAS MORLEY - XVI/XVII wiek, Anglia o

               JOHN DOWLAND - XVI/XVII wiek, Anglia o

         MICHAEL PRAETORIUS - XVI/XVII wiek, Niemcy o


 Powrót 

  © Xezaar